Article image

Prodtex i EU projekt inom flygindustrin

Prodtex har tack vare ett stort utbud av produkter och tjänster till flygindustrin bjudits in till EU-projektet LOCOMACHS (LOw COst Manufacturing and Assembly of Composite and Hybrid Structures). Projektet innefattar 31 företag inom den europeiska flygindustrin, omsätter 33M € över 3,5 år och leds av Saab AB. Prodtex har finansiering av totalt 42 manmånader fram till 2016.

För att öka den europeiska luftfartssektorns konkurrenskraft är det viktigt att den övergripande processen inom montering/produktion, inklusive utformning och en del tillverkning, blir mer tids- och kostnadseffektiv. Den monteringsteknik och de processer som används i dag inte är inte tillräckligt effektiva för att uppfylla kraven från kunderna i nästa generations kompositbaserade flygplan. De kommer att bli en flaskhals för tillverkarna om det inte omedelbart åtgärdas.

”Prodtex har en viktig roll i LOCOMACHS vilket är att visualisera hur framtidens kompositvingar kan komma att byggas. De simuleringar som Prodtex genererar ska visa hur flertalet av de technologier som utvecklas i projektet rationaliserar sammanbyggnaden och bidrar till de utmanande övergripande målen. Saab är mycket nöjd med att Prodtex har kommit med som ett av flera små och medelstora företag (SMF) i projektet”, säger Koordinatorn Maria Weiland.

Prodtex leverans i projektet omfattar skapandet av en virtuell fabrik i DELMIA V6 samt framtagning och leverans av en ny flexibel monteringsutrustning, som stödjer en helt ny byggfilosofi som utvecklas inom projektet.

”Jag är exalterad och stolt över att vi är en del av detta internationellt intressanta projekt och att vår leverans innefattar en kombination av både mjuk- och hårdvara, det som vi är bäst på” säger Henrik Kihlman, delägare och Utvecklingschef på Prodtex.

För mer information besök www.locomachs.eu

Kontakt:

Dr. Henrik Kihlman Utvecklingschef Prodtex, Tel: +46 731558102, henrik.kihlman@prodtex.com

Maria Weiland Koordinator LOCOMACHS, Tel: +4613184158, maria.weiland@saabgroup.com